Safet Kuduzović - Tefsir Kur'ana
Tefsir Kur'ana
S1E18 - Tefsir KUR'ANA, 18. dio, sura El-Bekara 9 i 10. ajet.

Dr. safet Kuduzović

S1E19 - Tefsir KUR'ANA, 19. dio, sura El-Bekara 11. ajet. I DIO

Dr. Safet Kuduzović

S1E20 - Tefsir KUR'ANA, 20. dio, sura El-Bekara 11-15. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E21 - Tefsir KUR'ANA, 21. dio, sura El-Bekara 16-18. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E22 - Tefsir KUR'ANA, 22. dio, sura El-Bekara 19-20. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E23 - Tefsir KUR'ANA, 23. dio, sura El-Bekara 21-22. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E24 - Tefsir KUR'ANA, 24. dio, sura El-Bekara 23-24. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E25 - Tefsir KUR'ANA, 25. dio, sura El-Bekara 25. ajet.

Dr. Safet Kuduzović