Safet Kuduzović - Tefsir Kur'ana
Tefsir Kur'ana
S1E10 - Tefsir KUR'ANA, 10. dio, sura El- Fatiha 5, 6 i 7. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E11 - Tefsir KUR'ANA, 11. dio. Odlike sure El-Bekara.

Dr. Safet Kuduzović

S1E12 - Tefsir KUR'ANA 12. dio. Sura El-Bekara, 1 i 2. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E13 - Tefsir KUR'ANA, 13. dio, sura El-Bekara 3. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E14 - Tefsir KUR'ANA, 14. dio, sura El-Bekara 3. ajet, drugi dio.

Dr. Safet Kuduzović

S1E15 - Tefsir KUR'ANA, 15. dio, sura El-Bekara 4-6. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E16 - Tefsir KUR'ANA, 16. dio, sura El-Bekara 7. ajet.

Dr. Safet Kuduzović

S1E17 - Tefsir KUR'ANA, 17. dio, sura El-Bekara 8. ajet.

Dr. Safet Kuduzović